СТОМАНЕНИ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО "SOLID 2000 B"

 

Размер на котела Тип K 16-1 S 61 K 24-1 S 61 К 25-1 S 61 К 32-1 S 61 К 32-1 S 62 К 45-1 S 62
Отоплителна мощност (мин/номинална) kW 6/16 7/24 8/27 9/32 9/28 18/45
Цени лв/бр 1082,50 1282,50 1365,83 1407,50 1474,17 1832,50
КПД за препоръчания тип гориво % 74/78 75/82 76/82
КПД за заместително гориво % 72/83 73/82
Клас на котела по EN 303-5-2
2
Препоръчано гориво
Кафяви въглища (20-40 mm) Дърва
Разход на гориво за час kg/h 4,7 7,6 7,9 8,9 8,4 14,0
Заместително гориво
А, В, C, D, Е, F1 В, С, D, Е, F1
Съдържание резервна камера гориво 1 26 46 61 61 63 115
Водно съдържание 1 46 57 63 64 64 73
Диапазон на Темп на котелната вода
65 до 95
Температура на отработените газове °с 100 до 250
Допустимо работно свръхналягане bar 2,5
Максимално налягане на изпитване bar 4
Височина А mm 920 1040 1060 1045
Широчина С/ (общо) В mm 424/600 526/700 688/770
Дълбочина D
691/730 730/770 830/870 864/980