Радиатори - технически данни и цени (без ДДС)


Модел Дълбочина Височина Между осово разст. Ширина Φ Маса Обем вода Топлинна мощност UNI 6514/87 ISO ΔТ=60°
Цена

ММ ММ ММ ММ цол кг/гл л/гл Ват п лв/гл
350 90 425 350 80 1 1,11 0.30 118 1,294 14.31
500 90 575 500 80 1 1,50 0.38 155 1,314 14,76
600 90 675 600 80 1 1.64 0.43 180 1,326 15.25
800 90 875 800 80 1 2.09 0.54 226 1.341 21,12