Радиатори - технически данни и цени (без ДДС)

Модел Дълбочина Височина Между осово разст. Ширина Φ Маса Обем вода Топлинна мощност UNI 6514/87 ISO ΔТ=60°
Цена

ММ ММ ММ ММ цол кг/гл л/гл Ват п лв/гл
1200 100 1239 1200 80 1

268
47.90
1600 100 1639 1600 80 1

335
58.79
2000 100 2039 2000 80 1

396
72.35